English

中国动物疫病预防控制中心关于印发《雨季养殖场户非洲猪瘟防控技术要点》的通知

发布时间:2023-05-26      浏览次数:592    分享:

雨季是非洲猪瘟疫情易发期,为做好防控工作,防止发生疫情,中国动物疫病预防控制中心组织编写了《雨季养殖场户非洲猪瘟防控技术要点》以及宣传挂图。指导养殖场户在落实好常态化防控措施的基础上,采取针对性防控手段,确保疫情形势平稳。 


附件中国动物疫病预防控制中心关于印发《雨季养殖场户非洲猪瘟防控技术要点》及宣传挂图的通知.pdf


来源:中国动物疫病预防控制中心 

                        (农业农村部屠宰技术中心)  

                 2023年5月23日